ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Prvňáci a druháci oslavili Den Země

Aktivně  a s chutí přistoupili prvnáčci a druháčci k oslavám Dne Země. Na dvouhodinové vycházce zkoumali les skoro všemi smysly. Při plnění úkolů z pracovního listu poslouchali zvuky lesa, vnímali vůně květin i stromů, pozorovali brouky, dotýkali se stromů a pupenů, hledali neobvyklé a krásné přírodniny. Po vycházce se zúčastnili besedy s panem Staškem, který dětem vyprávěl o myslivosti. Všechny informace a zážitky z celého dne se pak děti snažily přenést na plakát ke Dni Země. Jak se jim to povedlo, můžete posoudit sami. Některé dětské výtvory jsou v naší fotogalerii.

Jiřina Hrbáčová, Pavlína Loňková, Marta Formánková