ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Výsledky SCIO testů 9. třídy

Od 31. října do 3. listopadu na naší škole probíhalo SCIO testování 9. třídy v oblasti obecných studijních předpokladů, matematiky, českého a anglického jazyka. Čtyři dny perného soustředění a ověřování znalostí a dovedností v uvedených oblastech ukázaly, že žáci naší školy jsou velmi dobře připraveni jak pro studium na středních školách, tak pro praktický život. Dokonce dvě naše žákyně – Anežka Lyková a Eliška Beránková získaly ocenění za 1. a 2. nejlepší výsledek v Moravskoslezském kraji v testování Čj.
Ocenění za svou práci si jistě zaslouží i učitelé, kteří s žáky devět let pracovali.
Mgr. Latoňová