ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Svědectví jednoho z posledních mohykánů 

Téma druhé světové války završili v pondělí 5. února žáci devátého ročníku besedou s pamětníkem holokaustu. Pod vedením paní lektorky Hlávkové žáci nahlédli do dějin židovského národa, zamýšleli se nad vznikem antisemitismu a významem slova „holocaust“. Pan Salamonovič, židovský rodák z Ostravy, vzpomínal na konec 2. světové války, kdy se mu podařilo spolu s dalšími vězni utéct z koncentračního tábora. Do naprostého ticha, v němž žáci zaujatě poslouchali, se neslo vyprávění o transportech Židů, životě v koncentračních táborech, nelidské práci v továrnách a bombardování Drážďan, obohacené o ukázky dobových předmětů, které si žáci mohli prohlédnout. Byla to pro ně zajímavá a jedinečná příležitost poznat takovou výjimečnou osobnost, neboť pan Salomonovič je jako jeden z posledních osmi mohykánů, kteří ještě mohou přinášet svědectví a přiblížit autentičnost utrpení 2. světové války. Přejeme mu pevné zdraví a doufáme, že u nás nebyl naposled.

Mgr. Jana Galová