ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Pohádkové vyprávění

Paní učitelka Mgr. Jana Galová je novou vyučující dějepisu na naší škole. V uplynulých dnech dvakrát navštívila děti ve školní družině, aby posluchačům v malých skupinkách zahrála pohádkový příběh z historie naší obce.

Její veršované vyprávění o Ostré Hůrce děti napjatě poslouchaly. Na fotkách, které byly k nahlédnutí, dokonce hledaly i své dědečky. Na závěr si děti na vrcholek Ostré Hůrky, kterou paní učitelka přinesla s sebou, vystavěly malý památník a o dění na Ostré Hůrce vyslechly písničku.

Za toto krásně připravené nahlédnutí do historie paní učitelce moc děkujeme. Snad naše setkání nebylo poslední.

Za ŠD M. Formánková