ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

29. ročník Memoriálu Mirko Fišera

Letos proběhl Memoriál Mirko Fišera výjimečně na Tyršově stadionu v Opavě, neboť naše školní hřiště čeká plánovaná rekonstrukce. Vzhledem k tomu, že tento Memoriál každoročně organizujeme, museli jsme se spolu s celým týmem, organizační četou  tvořenou žáky 9. roč. přemístit do Opavy, kde se sjelo celkem 13 škol. Dvanáctičlenná  družstva chlapců a dívek bojovala v pěti disciplínách: šplhu, běhu na 60m, hodu míčkem, skoku dalekém a závěrečném běhu na 1500m. Naše družstvo dívek reprezentovala děvčata z 6. a 7. třídy (Aneta Trojková, Jana Jelenová, Tereza Žídková, Karolína Bodziuch, Lucie Kaštovská a Natálie Pavlíková), chlapecké družstvo pak (Adam Pavlík, Mikuláš Kaspřík, Pavel Orzságh, Štěpán Kaluža, Adam Stuchlík, Tomáš Nistler).  Děvčata svými výkony obsadila krásné 4. místo z celkového počtu 13. škol, chlapci pak místo 8. V konečném součtu bodů obou družstev obsadili celkově 7. místo.

Všem závodníkům blahopřejeme!

Velké poděkování patří také 9. třídě, která se podílela na přípravě a organizaci celého závodu. Žáci po celou dobu závodu měřili, zapisovali a starali se o celkové zázemí.

Mgr. Zuzana Krzestanová