ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Osmáci ověřovali své znalosti na exkurzi

Získané poznatky z přírodovědných předmětů si osmáci mohli ověřit na exkurzi ve Slezské nemocnici v Opavě. Navštívili dvě, v republice unikátní muzea. V muzeu patologie se dozvěděli o důležitosti práce patologa v nemocnici a prohlédli si řadu zajímavých exponátů. Muzeum ošetřovatelství žákům ukázalo rozdíl mezi práci zdravotníků dŕíve a nyní.  V expozici mohli zhlédnout nástroje, přístroje a zařízení, která se používala v nemocnici v dřívějších dobách.
Mgr. Petr Suchánek