ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Houpaly nás zvuky tónů

Dne 7. 6. 2017 byly pozvány do bubenického kroužku školní družiny  lektorky muzikoterapie, aby dětem předvedly pohádku O čtyřech pokladech paní Země.
V pohádce děti slyšely nejrůznější muzikoterapeutické nástroje a africký i šamanský buben. Seznamovaly se s vlastnostmi živlů, pokoušely se je napodobit pohybem nebo zvukem. Obdivovaly krásný zvuk velké zvonkohry, která představovala sílu a světlo Slunce. Na závěr si všechny společně zahrály na chřestítka a vyfotily se s lektorkami.

Za ŠD M. Formánková