ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Druháci a třeťáci na výletě

V úterý 13. 6. jsme prožili krásný slunečný den v Teplicích nad Bečvou. Nejdříve jsme si prohlídli aragonitovou jeskyni – jedinou v ČR, která vznikla hlubinnými vývěry teplých minerálních vod. Zaujala nás unikátní výzdoba s raftovými stalagmity, keříčky aragonitů a „koblihové“ povlaky stěn. Pak následovala prohlídka krásných lázní s ochutnávkou vody z Galašového pramene. Úplně na závěr nás čekalo nakupování dárečků a upomínkových předmětů pro své blízké, dobrot a ochutnávka zmrzliny.

Táňa Zavacká