ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Biologická olympiáda

Již tradičně jsme se zúčastnili okresního kola biologické olympiády v Opavě. Tématem letošního ročníku bylo „Detektivem v přírodě“. Po absolvování školního kola a vypracování vstupního úkolu postoupily do okresního kola Anežka Lyková a Eliška Beránková. Jako vstupní úkol si děvčata vybrala „Odlévání stop zvířat“ – v přírodě hledaly stopy zvířat ze kterých zhotovily sádrové odlitky, které popsaly, změřily a fotografovaly. V okresním kole potom odpovídaly na třicet zapeklitých otázek v testu, určily čtyřicet organismů, zpracovaly náročný laboratorní úkol a poté napjatě čekaly na výsledky. Anežka Lyková obsadila 4. místo a Eliška Beránková 6. místo v konkurenci třiceti biologů. V příštím týdnu bude rozhodnuto o jejich postupu do krajského kola.

K úspěšné reprezentaci naší školy blahopřejeme.
Petr Suchánek