ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Muzikálový workshop

V úterý 28. 3. 2017 vyrazili žáci 7. a 8. tříd do Divadla Jiřího Myrona, kde byl pro ně připravený zajímavý muzikálový workshop. Žáci si během teoretické i praktické části, který vedla členka souboru operety a muzikálu Martina Šnytová, oživili a prohloubili své znalosti v dané oblasti. Dozvěděli se, jak se připravuje na vystoupení muzikálová herečka, co vše předchází samotnému muzikálu. Na závěr  si s Martinou Šnytovou i zazpívali.

Druhá část programu byla věnována besedě s činoherním hercem Vítem Rolečkem. Žáci zde měli jedinečnou možnost klást otázky, které je v oblasti herectví zajímaly.

Zuzana Krzestanová