ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Přehlídka pódiových skladeb

Gymnastický kroužek školní družiny se dne 23. 3. 2017 zúčastnil v Opavě PŘEHLÍDKY PÓDIOVÝCH SKLADEB ASPV PRO ROK 2017. S choreografií v DOMĚ STRAŠÍ DUCH, kterou cvičily Barbora Handlová, Vanesska Kubicová, Rozárka Mustarová, Lucie Váňová, Kateřina Volná a Lenka Volná, postoupily na krajskou přehlídku v Ostravě. Ta se uskuteční 1. dubna 2017.
V Opavě děvčata zhlédly pódiové skladby ostatních skupin, které měly všechny vysokou úroveň a zajímavá témata s názvy – MANAŽERKY, SESTŘIČKY A PACIENTI, MOŘE a další.
Na ZŠ Vrchní absolvovaly veselou cestu přes dětská hřiště.
Za přípravu na přehlídku a skvělou reprezentaci školy dívkám děkujeme.
Za ŠD Marta Formánková