ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Celotřídní hra a projektový den v 1.třídě

S prvňáčky jsme v lednu zahájili třídní hru. Za různé úkoly získávají děti body do své osobní karty. Pokud dosáhnou dvaceti bodů, mohou vybarvit kamínek na plánu hry a tak přiblížit celou třídu k projektovému dni. Protože jsou děti pilné a bodíky na kartách přibývají, vybarvily děti k pátku 24.1. dvanáct kamínků a v pondělí jsme proto měli projektový den Rákosníček a hvězdy.

Projektový den Rákosníček a hvězdy
Celý den jsme se zabývali hvězdami a vesmírem. Četli jsme si o nich, povídali, v dokumentu ESA jsme hledali odpovědi na naše otázky, souhvězdí jsme kreslili i vyškrabávali do vosku a tuše. Dozvěděli jsme se mnoho nového a některé děti přinesly do školy i následující dny knihy o hvězdách a vesmíru. Jsem ráda, že děti téma zaujalo.

Jiřina Hrbáčová