ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Mgr. Marcela Marešová

Vystudovala učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci obor Rj-D a na Filozofické fakultě Ostravské univerzity  obor Aj.  Na zdejší škole působí jako učitelka Aj, Rj a D, je koordinátorkou ŠVP a pravidelně připravuje žáky na vědomostní soutěže. Je lektorkou cizích jazyků a absolventkou tříletého jazykového kurzu španělštiny v rámci projektů Evropské unie. V roce 2015 absolvovala studijní jazykový pobyt ve skotském Edinburghu na Kaplan International language school a jazykový pobyt se žáky ve Velké Británii.