ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Teachers

Mgr. Ondřej Hubáček
ředitel
Do funkce ředitele školy nastoupil v srpnu 2012. Do té…
Mgr. Filip Neklapil
Vychovatelka školní družiny
Vystudovala výtvarný obor při SPŠ stavební v Ostravě a v…
Mgr. Marcela Marešová
učitelka 2. stupně ZŠ
Vystudovala učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ na…
Mgr. Hana Volná
zastupkyně ředitele školy
Vystudovala jsem učitelství pro ZŠ a učňovské školství na Přírodovědné…
Patrik Kavecký
Učitel 2. stupně ZŠ a SŠ učitel
Je nadšencem pro grafiku a webdesign. Kombinací těchto schopností jsou…
Pavlína Loňková
Učitelka 1. stupně ZŠ
Nadšená absolventka kurzů kritického myšlení, které opěvuje víc, než studium…
Deborah David
Teacher of the first grade
I will be spending some time getting everything together but…