ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

HAJETO Mikulášská show

Ve středu 6. 12. 2023 jsme ve škole uspořádali adventní odpoledne, na němž nechyběl ani Mikuláš, čert a anděl.
Děkujeme Doně Michelle za vytvoření předvánoční atmosféry hrou na housle, rodičům (pečení, příprava) a učitelům, kteří se zapojili (dozor, prodej, nacvičení vystoupení s dětmi).  Speciální poděkování patří paní ředitelce a panu školníkovi za aktivní spolupráci a panu Koudelkovi a jeho týmu za přípravu občerstvení a promítání vánoční pohádky.
HAJETO