ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Účast v okresních kolech olympiád

V lednu proběhla okresní kola matematické a dějepisné olympiády. Gratulujeme úspěšným řešitelům, jmenovitě:
Antonínu Dluhošovi (5. třída – matematika)
Tobiáši Holcovi (5. třída – matematika)
Julii Marethové (5. třída – matematika)
Amálii Lykové (8. třída – dějepis)
Děkujeme za reprezentaci a přejeme hodně úspěchů v dalších letech.
Milan Sosna