ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Tak se to snad povedlo!!!

Dne 11. 6. se uskutečnil Den obce.  Školní družina slíbila připravit vystoupení. Vzhledem k tomu, že to byla první akce po dlouhé době, rozhodli jsme se, že dáme prostor úplně všem dětem a využijeme jejich různých nadání a schopností. Společně jsme připravili velkou výpravnou show.  Paní učitelky s dětmi v hudebních výchovách cvičily písničku Tomáše Kluse “Bambitka 2”, paní Jana s výtvarníky vyráběla vše potřebné a my ostatní jsme denně  trénovali v družině tak pilně, že už se nám někdy ani nechtělo. Ale statečně jsme vytrvali. Některé děti se trochu bály, ale když do toho šel s nimi i pan vychovatel Pavel, vyrobily si bambitky a směle vystoupily na pódiu. Děti se rodičům představily ve třech scénkách, plných výtvarných rekvizit a kulis. Vystoupení nebylo bez drobných chybiček, ale ty se prostě nějak vloudí vždy.

Všem dětem i dospělým, kteří se na našem vystoupení podílely bych chtěla za jejich práci moc poděkovat a zvláště velké poděkování patří paní asistence Andrei Vaňkové, která vše vždy řídi ze zákulisí.

Za kolektiv ŠD Věra Bielková