ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Předškoláci s rodiči na přípravných setkáních

Po dva úterky si mohli budoucí prvňáčci vyzkoušet, jak to chodí ve škole. První setkání plnili čtenářské úkoly v příběhu medvídka Pú. Na druhé setkání se pro děti připravila soutěže a hry paní vychovatelka Věrka s panem vychovatelem Pavlem. Rodiče se během setkání seznámili s chodem školy, elektronickým systémem školy online a výukovými metodami v první třídě.
Přejeme budoucím prvňáčkům, aby se jim ve škole líbilo a dařilo.
Za tým pedagogů ZŠ
Jiřina Hrbáčová