ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Osmáci v ZOO

V úterý 22. 6. se 8. třída vydala na výlet do ZOO v Ostravě. Z počátku nám počasí vůbec nepřálo, před deštěm jsme se schovávali v pavilonech i pod stříškami stánků. Nakonec se ale vyjasnilo a výlet jsme si moc užili. Velký úspěch měl safari vláček, díky kterému jsme si prohlédli i části ZOO, které jsou pěšky nepřístupné.
Za 8. třídu Veronika Bystryčanová