ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Březen – měsíc výzev v 5. třídě 

Kromě toho, že se páťáci aktivně zapojují do plnění sportovní výzvy, v březnu ještě plníme jednu výzvu, a to čtenářskou. Naším cílem je v této online době každý den strávit alespoň nějaký čas s knihou.

Je pravda, že čteme každý doma svou knihu, ale rozhodně se nechceme připravit o inspiraci k četbě, a tak si děti nasdílely své rozečtené knihy a pokusili se je charakterizovat. Posuďte sami, jak se to dětem podařilo.

Odkaz: https://padlet.com/skolahaj/mor17sc73aurjcch

děti z 5. třídy, Balnerová, Mlčochová