ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Jak probíhá distanční výuka

Co je to za domácnost, kde mluví tři lidi najednou? Možná to máte v této době podobně. V jedné místnosti se učí online vaše dítě, ve druhé má manžel na dálku poradu a ve třetí máte pracovat vy. Od 14. října je to realita i pro učitele a učitelky naší školy. Učíme distančně. Co to znamená? Pečlivá příprava na online hodiny, kontrola úkolů v google classroom, hodiny u počítače, ale i radost se setkání na dálku, prvních přečtených vět u prvňáčků, sdílení zážitků na padletí nástěnce. Nezastíráme, že je to někdy těžké – když nestíhá wifi, když se my (nebo děti) potýkáme s technikou či s webovým rozhraním, když se občas neslyšíme či nevidíme („Paní učitelko, my vidíme jenom něco růžového.“ To si paní učitelka zakryla kameru prstem.:o)). Ale snažíme se to zvládnout – my i vy. A za to vám moc děkujeme. Velké díky patří i všem kolegům, kteří byli ochotni sdílet fotky ze své přípravy či přímo z online výuky.
za tým pedagogů ZŠ Háj ve Slezsku
Jiřina Hrbáčová