ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Sběr žaludů a kaštanů aneb nakrmíme lesní zvířátka

Nasbírejte žaludy a kaštany, doneste je k nám do Základní školy do rukou pana školníka každý den do 10 hodin.
Pro pět nejlepších sběračů bude připravena odměna.

Sběr musí být zvážený, čistý a s údaji sběrače (jméno a příjmení, třída).