ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Soutěž žáků 7.třídy – fakta o Německu

Dne 15.10.2019 se žáci 7.třídy naší školy zúčastnili  vědomostní soutěže „Autobahnspiel „o Německu. Soutěž probíhala v Obecním domě v Opavě a sešlo se tam 24 týmů žáků 5.-7. tříd. Soutěž organizovala  německá vzdělávací instituce Goethe institut společně se Slezskou univerzitou Opava. Děti si prošly 16 stanovišti, kde musely splnit úkoly týkající se života v Německu. Stanoviště byly pojmenovány po německých městech a děti se současně dozvěděly spousta zajímavých informací a faktů.  Cílem akce bylo zatraktivnit německý jazyk a motivovat děti se učit jazykům našich sousedů.Byli jsme úspěšní a naše dva týmy se umístily mezi první desítkou.

Kamila Víchová