ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Pochodové cvičení – 1. stupeň

Využili jsme pěkného počasí a všechny děti a jejich paní učitelky vyrazili na čerstvý vzduch za různorodým dobrodružstvím. Děti z 1. a 2. třídy si vyšlápli lesem až k Josefovicím a zpět k Čertovu mlýnu. Třetí třída se kochala lesem u vrchu Padařov. Do party milovníků lesa se přidali také páťáci, kteří vyzbrojeni košíky, vzali les útokem. A co všechno zažili? Společné dobrodružství a zábava při hledání hub, probudili jsme lesní vosy (4 z nás pocítili na vlastní kůži), viděli jsme nádherné hnízdo z klacků a větví v koruně starého stromu v roklině (údajné útočiště čápa černého) a na závěr si páťáci vyplnili pracovní list, který si sami předpřipravili ve škole.

Čtvrťáci využili pochodové cvičení na vycházku po Háji. S panem kronikářem Zdeňkem Mustarem prošli významná místa naší obce a zopakovali si tak učivo, které probírali v září ve vlastivědě. Panu Mustarovi moc děkují za poutavé přiblížení historie naší obce.

Za tým 1. stupně

Andrea Hubáčková a Jiřina Hrbáčová