ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

REPUBLIKOVÁ PŘEHLÍDKA POHYBOVÝCH SKLADEB ČASPV LITOMĚŘICE

Dne 25. 5. 2019 se gymnastický kroužek školní družiny zúčastnil celostátní přehlídky pohybové tvorby pod heslem „POHYB JE ŽIVOT A ŽIVOT JE POHYB“ v Litoměřicích.
Zde se v tělocvičně v čase od 12 do 15 hodin sešlo 38 nápaditých a dokonale provedených choreografií, které nadchly i všechny diváky. Náš KROKODÝL JERONÝM k nim samozřejmě patřil.
Daleká cesta až  do Polabské nížiny byla pro dívky z gymnastiky odměnou za dlouholetou práci v kroužku. Stala se řízečkovým výletem, protože Hostel, kde jsme byly ubytovány, nám připravil zásobu řízků, které nám vydržely celé dva dny.
Po příjezdu v pátek večer jsme se vypravily na Noc kostelů a navštívily Katedrálu Sv. Štěpána, kde právě probíhalo varhanní preludium.Užily jsme si noční Litoměřice a závěrečnou pohádku na dobrou noc od paní Váňové už děvčata úplně zaspala.
Druhý den nás probudilo krásné  slunné ráno a my se vypravily do tělocvičny. Naše vystoupení, příběh chovatele drobného zvířectva, jsme nejen zacvičily, ale také dokonale zahrály, protože za námi byla pečlivá příprava. Diváci naši snahu ocenili a potleskem nešetřili. Pak už jsme jen obdivovaly jiná vystoupení, protože všechna byla krásná, až pohádkově kouzelná.
Všichni jsme dostali zlatou medaili a paní zástupkyně nás na závěr pozvala na úžasnou pizzu. Byla to parádní hostina pod širým nebem. Krásně jsme si však užily i cestu vlakem domů, vesele a pohodlně.
Našemu doprovodu, který nás provázel celé dva dny, děkujeme za dokonalý servis, který si děvčata užila.
M. Formánková