ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Výstava absolventek ZUŠ a setkání s malířem

Oko, laskominy, Vikingové či Mickey Mouse… – taková a tematicky ještě mnohem pestřejší byla Výstava absolventek ZUŠ v Háji ve Slezsku a žáci 8. třídy si ji nenechali ujít. Mohli obdivovat kresby, malby, grafiky i fotografie sedmi absolventek ZUŠ, z nichž některé jsou také žákyněmi naší školy. Žáci si sami zkusili poznat umělecké techniky a nakreslit vlastní pojetí vybraného tématu.

Na výstavě se objevil i malíř, kreslíř a grafik Jiří Gill, rodák z Českého Těšína a původním povoláním učitel. Ačkoli je mu už přes osmdesát let, stále je nadšeným ochráncem přírody a aktivním skautem, což také dával najevo, když vypravoval žákům o výletě do hor. Jeho láska k přírodě se projevuje v každém tahu jeho kreseb, vždyť také vypadají jako by je do jeho Herbáře vylisovala sama Matka příroda.

Mgr. Jana Galová