ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Sběr starého papíru

Letos sběr starého papíru připadl na pondělí 29. dubna. Vydatně při něm pomáhali žáci 8. třídy. Počasí nám moc nepřálo, celý den pršelo. Přesto nebyl čas, abychom prochladli. Od rána jsme přebírali balíky starého papíru. Tu pár kilo a hned na to metrák. Bez mrknutí oka jsme zvládli i vyložení dodávky s téměř 2 tunami papíru. Ani jsme se nenadáli a byl večer a konec. Jak jsme si letos vedli, je uvedeno v následujících tabulkách.

Celkem se sesbíralo 8 788 kg

třída celkem (kg) průměr na žáka nejlepší ze třídy množství (kg)
I. 434 27,13 Berek Mikuláš 87
II. 875 39,77 Bůžková Nikola 584
III. 649 24,04 Tomášková Eliška 168
IV. 1466 63,74 Váňová Lucie 292
V. 1272 50,88 Temrová Tereza 410
VI. 920 43,81 Bůžek Patrik 584
VII. 2160 72,00 Gebauerová Kateřina 585
VIII. 748 28,77 Bernát Adam 162
IX. 182 12,13 Pačka Jakub 90

První místo tedy obsadila 7. třída, druhé 4. třída a třetí 5. třída. Vítězové jednotlivých tříd získají sladkou odměnu. Protože mezi jednotlivci z různých tříd byly velké rozdíly, sladkost dostane i následujících 10 žáků:

Žídková Tereza           7. tř.    500 kg

Váňová Kateřina         5. tř.    292 kg

Urbaníková Kateřina  7. tř.    260 kg

Jelenová Jana             7. tř.    258 kg

Lašková Anežka          4. tř.    231 kg

Grydil Ondřej              4. tř.    230 kg

Vidlák Patrik               4. tř.    160 kg

Štěnička Martin          4. tř.    152 kg

Žižka Vojtěch              4. tř.    146 kg

Sebastian Trojek         3. tř.    116 kg