ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

KROKODÝL JERONÝM postoupil do kraje

Dne 13. 4. 2019 se zúčastnil gymnastický kroužek za doprovodu maminek paní Lykové, Řehulkové a Čermákové Krajské přehlídky pódiových skladeb ČASPV v Ostravě.
Dívky s pódiovou skladbou KROKODÝL JERONÝM postoupily na celostátní přehlídku do Litoměřic.
Všem zúčastněným děkujeme za podporu a vzornou reprezentaci školy.
Marta Formánková