ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Festival pedagogické inspirace v Karviné

Ve středu 17. dubna proběhl na ZŠ Mendelova v Karviné festival pedagogické inspirace nazvaný DIDACTICA MAGNA. Ten už tradičně pořádala ZŠ Mendelova za podpory společnosti Pomáháme školám k úspěchu, která zaštiťuje a financuje také projekt Čtenářské školy.

Zapojení do projektu Čtenářské školy nám do Háje přináší různé možnosti, nabídky, ale i závazky. Do školy například dojíždí pedagogická mentorka, máme možnost účastnit se seminářů a čtenářských setkání, které lektorují největší odborníci na čtenářství v České republice, spolupracujeme v síti moravskoslezských škol, zapojených do projektu, abychom si mohli předávat zkušenosti a nápady s rozvojem čtenářství napříč předměty.

Jedním ze závazků, které projekt přináší, je účast pedagogů Čtenářské školy na vybraných vzdělávacích akcích pro odbornou veřejnost v roli lektorů. Do Karviné se včera sjelo 207 učitelů z různých koutů celé České republiky. Ve 33 dílnách jim učitelé ze Čtenářských škol jako lektoři nabízeli inspiraci z různých oblastí, v nabídce byly dílny přírodovědné, humanitní, umělecké, ale i profesní pedagogický rozvoj.

Naši školu na festivalu zastupoval pan ředitel a 3 paní učitelky. Připravili si a vedli celkem 4 dílny, zároveň ale byli i účastníky, aby mohli čerpat novou inspiraci a zajímavé nápady z workshopů ostatních učitelů. Festival přinesl také zajímavá setkání a než se uchýlil ke konci, nabídl i praktické materiály z výuky různých předmětů, které byly připraveny k nahlédnutí v centrální chodbě karvinské základní školy.

Za inspiraci, kterou jsme mohli rozdávat i přijímat, děkuje lektorský tým ve složení
Ondřej Hubáček, Jana Galová, Jiřina Hrbáčová a Pavlína Loňková