ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Ari Asi – rozcvičkový pozdrav ze školy v přírodě

Pokračujeme v dozvucích školy v přírodě, materiálu je ještě spousta…

Ranní rozcvičky se staly neplánovanou senzací školy v přírodě. Totálně je ovládla hudba a my jsme jim úplně propadli. Aerobic, crazy tanec, anglická rozcvička i cvičme v rytme nás natolik nabudily, že když p. uč. Zuzka s p. uč. Verčou poprvé rozbalily tanec Ari-Asi, bylo vymalováno.

Nechtěli už nic jiného. Bavili se, trénovali a připravovali na natáčení. Do příprav byl dokonce zapleten i pan hasič, který se v Ostravě poprvé potkal s paní učitelkou Jiřkou, aby nám na Morávku dovezl zásilku havajských věnců, které měla paní učitelka Verča schované u nás ve škole.

Točili jsme dvakrát. Jednou z balkonu, jednou přímo z tanečního kotle. Stejně jako ostatní materiály čekal i tanec Ari-Asi na to, až malinko poleví nápor aktivit tohoto týdne, aby mohl být vyladěn a sestříhán k ochromení Vás všech, diváků naší lesní párty. Tak si ho užijte minimálně tak, jak jsme si ho užívali v paprscích ranního slunce kdesi v kopcích karlovských lesů my…

S díky p. uč. Zuzce Krzestanové a p. uč. Verče Dikovské, které se o celou tu parádu postaraly.
Za celý tým ŠvPří zdraví střihoruká
Pavlína Loňková