ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Mladí geologové

V rámci výuky přírodopisu navštívili žáci 9. ročníku Geologický pavilon VŠB v Ostravě. Během komentované prohlídky si zopakovali znalosti o nerostech a horninách. Na závěr vše procvičili v interaktivní učebně.

Petr Suchánek