ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Přehazovaná

Okrskového kola v přehazované se zúčastnili žáci páté třídy a obsadili druhé místo.

Petr Suchánek