ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Prevence

V rámci naplňováni preventivního programu jsme připravili pro žáky dotazníkové šetření zaměřené na zjišťování vztahů mezi žáky a klima ve třídě. Pro žáky nižšího stupně byly připraveny programy cílené na komunikaci mezi žáky. Přednášky pro dívky se zúčastnily žákyně šesté a sedmé třídy.
Petr Suchánek
metodik prevence