ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Otvíráme nový kroužek ŠD

V novém školním roce bude v družině pracovat kroužek zaměřený na
muzikoterapii. V jeho názvu se o hudbě vůbec nemluví.  Přečtěte si
proto, co vše se pod názvem skrývá.

KLUB SOCIÁLNÍCH A OBČANSKÝCH DOVEDNOSTÍ
Tento klub má dětem umožnit pracovat pro druhé a stát se znalcem celé
řady léčivých, tedy muzikoterapeutických hudebních nástrojů –
zvonkohra Koshi, Oceán drum, Ovni drum, rámový šamanský buben,
Tibetská mísa a další. Hrát na hudební nástroje v přirozeném ladění,
dozvědět se, jak je přirozené ladění významné pro zdraví, vytvořit
muzikoterapeutickou kombinaci a tou potěšit sebe i ostatní. To vše je
možné v našem klubu.
Klub nabízí dětem nevšední zážitky, s kterými se běžně nesetkají.
Návyky, které si při práci vytvoří, mohou využívat celý život.

Za ŠD Marta Formánková