ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Volby do školské rady

Ředitel Základní školy Háj ve Slezsku, okres Opava, příspěvková organizace oznamuje, že
25. 6. 2018 se budou konat volby do školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků.
Volba z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků proběhne v budově Základní školy Háj ve Slezsku od 13:30 do 16:00 hodin. Více informací o školské radě a o těchto volbách najdete v kategorii Školská rada.
 Mgr. Ondřej Hubáček