ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Velikonoční hodina AJ ve 3. a 4. třídě 

V poslední hodině anglického jazyka před Velikonocemi se žáci 3. ročníku dozvěděli, jak se slaví velikonoční svátky v anglicky mluvících zemích. Někteří žáci dokonce zjistili, že zvyky, které dodržují doma (hledání vajíček) pochází právě ze zahraničí. Naučili se slovní spojení „Happy Easter“, slovíčka spojená s Velikonocemi, vybarvovali příslušná velikonoční vajíčka určenými barvami a nakonec navrhli vlastní velikonoční přáníčko.

Ve 4. třídě již děti znaly zvyky a tradice, které se dodržují v anglicky mluvících zemích, proto si je jen zopakovaly. Po rychlém zopakování se děti ve dvojicích pustily do plnění tří úkolů. V prvním úkolu žáci shlédli krátký příběh. V návaznosti na příběh obdrželi pracovní list, který obsahoval slovíčka z videa. V druhém úkolu přiřazovali popis velikonočních slovíček s jejich názvem a ve třetím vybarvovali velikonoční vajíčka příslušnou barvou. Po každém úkolu se udělovaly body. Pořadí se rychle měnilo a chvilku to vypadalo, že bude více vítězů. Nakonec zvítězila pouze jedna dvojice. Nicméně „sladce“ byli odměněni všichni.

„Happy Easter!“

Zuzana Kadulová