ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Vánoční hodiny anglického jazyka ve 3. a 4. třídě

Vánoční atmosféra nás v hodinách anglického jazyka ve třetí a čtvrté třídě provázela již od začátku adventu. V jazykové učebně byl připraven adventní kalendář, který vždy ukrýval překvapení a žáci se těšili, co nového v něm objeví. Naplno nás však vánoční atmosféra pohltila minulý týden. Žáci se dozvěděli, jak se slaví Vánoce ve Velké Británii, zpívali anglické koledy a plnili nejrůznější úkoly. Celý adventní čas vyvrcholil posledními společnými hodinami ve středu 20.12., které se nesly v rytmu anglických koled a příjemné vánoční atmosféry. Ve třetí třídě žáci vyráběli „Christmas tree“ a plnili pracovní list, kde spojovali čísla. Ve čtvrté třídě žáci hráli hry zaměřené na slovní zásobu tématu Vánoc a také vyplňovali pracovní listy. Obě hodiny vyvrcholily rozbalením společného vánočního dárku, který žáci obdrželi od „Father Christmas“ a společným popřáním krásných vánočních svátků.

Zuzana Kadulová