ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Cvičení z matematiky v 6. třídě

V tomto týdnu se žáci 6. třídy ve cvičení z matematiky zabývali tělesy. Hravou formou objevovali vlastnosti jednotlivých geometrických těles. Naučili se je pojmenovat a rozlišovat. Připojili i znalosti z fyziky jako je těžiště a stabilita. Z fotografií je zřejmé, že je hodina zaujala.

Mgr. Latoňová