ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Třídíme myšlenky i práce

Pracovní listy, omalovánky i další materiál, který ve škole vyplňujeme, rozhodně nekončí v koši. Všechny materiály poctivě zakládáme do našich sběrných portfolií, se kterými pak dále pracujeme. Dnes jsme si zkoušeli najít systém, podle kterého budeme naše práce třídit. Seskupit k sobě kreslené písničky z hudební výchovy, práce o podzimu a Halloweenu, matematické skládačky, výstupy ze čtení a z psaní. Někdo řadil podle data, kdy jsme práce tvořili, někdo podle obsahu, jiný podle toho, jak se mu práce dařily a jak je na ně pyšný.

Jakékoliv třídění je dobré, protože si uvědomujeme vzájemné vazby. Vidíme, že naše staré práce nám mohou být užitečné i v budoucnu. Všímáme si porkoku, který jsme od září udělali. Ve dvojici nebo ve skupině jsme si ukazovali, jaký systém pro třídění kdo z nás zvolil. Vysvětlovali jsme to ostatním. Inspirovali se z toho, jak si to vymysleli druzí. A navzájem to sdíleli. A naše práce nekončí. Budeme přidávat, zakládat a třídit další práce, na kterých ve škole (ale i doma) pracujeme. Protože to má smysl. Třiďte taky…

Prvňáčci a paní učitelka