ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

První pomoc

Pro žáky vyššího stupně jsme připravili přednášku o první pomoci s praktickými ukázkami s medikem Martinem Marešem. Zájemci si mohli vyzkoušet umělé dýchání na figuríně, ošetření zranění a seznámili se se zásadami první pomoci. K Martinovi se obraceli se svými dotazy, které se jim snažil zodpovědět.

Marcela Marešová, Petr Suchánek