ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

V sobotu na mnoha místech slavili děti svůj svátek

Kroužky školní družiny byly pozvány, aby vystoupily na Dni dětí organizovaném obchodní společností TEVA v Komárově.
V krásném slunečném dni se sešlo 14 dívek, aby předvedly vystoupení gymnastického a POI kroužku.
Všem obětavým dětem a jejich rodičům děkujeme za spolupráci.
Za ŠD M. Formánková, V. Bielková