ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Sedmáci četli společně s prvňáčky

Minulý týden jsme s prvňáčky slavili velký úspěch, protože jsme dočetli naši první knihu – Slabikář. Posledním textem ve Slabikáři je česká hymna. Když jsme si o ní povídali, zmínila jsem se i o státních symbolech. Při tomto povídání padla otázka, proč je v našem státním znaku lev. Rozhodla jsem se, že si s dětmi přečteme pověst o Bruncvíkovi. Ta je ale pro začínající čtenáře docela dlouhá. A proto jsme si pozvali kamarády ze sedmé třídy, aby nám s textem pomohli.

Každý sedmák dostal na starost dva prvňáčky. Sedli si do jedné lavice a plnili společně úkoly – předvídali příběh z klíčových slov, četli a vyplňovali pětilístek. Při všech činnostech se sedmáci proměnili v trpělivé průvodce malých čtenářů – zapisovali jejich myšlenky, četli těžká souvětí a pomáhali formulovat vhodná slova do pětilístku.

Na tuto hodinu bychom chtěli navázat ještě jednou čtenářskou lekcí. Tu by si pod vedením paní učitelky Krzestanové připravili pro první třídu sedmáci sami. Už teď se těšíme na další společné čtení.

J. Hrbáčová