ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Osmáci na exkurzi

Žáci osmého ročníku se zúčastnili přírodovědné exkurze. V Ostravě – Porubě navšťívili Krevní centrum fakultní nemocnice, nakoukli do Geologického pavilonu Vysoké školy báňské a sledovali architektonický styl staré zástavby Poruby. Získané poznatky využijí ve výuce přírodovědných předmětů.
Petr Suchánek, Květoslava Latoňová