ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Deváťáci navštívili v rámci Dne Země ČOV v Háji ve Slezsku

U příležitosti Dne Země se deváťáci vypravili do sběrného dvora a sousedící čističky odpadních
vod. Dozvěděli se, jak čistička funguje a co do kanalizace nepatří.
Poté je pracovník obecního úřadu seznámil s odpadovým hospodářstvím v obci . Zajímali se
o to, co vše lze do sběrného dvora vyvézt, kolik zaplatí každý občan za vývoz odpadu a jak
obec odpadové hospodářství dotuje.
Mgr. Marcela Marešová