ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Informace k odjezdu na školu v přírodě

V úterý 18. dubna odjíždí žáci 4. a 5. ročníku na jedenáctidenní školu v přírodě do Jeseníků. Zdá se, že počasí se bude tvářit zimně, proto bude důležité nepodcenit balení a do kufru přidat teplé zimní oblečení včetně zateplených zimních bot. Až bude Vaše zavazadlo dobaleno, opatřete ho prosím štítkem se jménem dítěte.

V úterý ráno máme sraz před školou v 7:40. Aby bylo celé nalodění na palubu autobusu co nejhladší, bude dobré dodržet následující scénář. Napoví Vám, na koho se s čím (a v jakém pořadí) obracet:

 1. DOKUMENTACE – TŘÍDNÍ UČITEL
  • Vyhledejte třídní učitelku, předejte potvrzení od lékaře a podepsané prohlášení o bezinfekčnosti.
  • V případě, že jste nedodali kartičku pojištěnce a očkovací průkaz, odevzdejte obojí tř. učitelce (stačí kopie).
  • S tř. učitelkou zkontrolujte veškerou dokumentaci, doplňte podpis na „souhlas s poskytnutím zdravotních služeb“.
 2. ZDRAVÍ A LÉKY – ZDRAVOTNÍK
  • Pokud má dítě zdravotní obtíže nebo bere léky, vyhledejte zdravotníka akce – p. Zuzanu Krzestanovou – a seznamte ji se zdravotním stavem i medikací Vašeho dítěte.  (Upozorněte také např. na nevolnost při cestě autobusem, alergie – na potraviny, prach, astma atd.)
  • Léky paní zdravotnici odevzdejte popsané (jméno dítěte) včetně detailního rozpisu jejich užívání.
  • Není možné, aby si děti během pobytu nechávaly léky u sebe. Kontrolu nad nimi převezme zdravotník. U sebe mohou mít děti pouze zdravotnické vybavení, které není na předpis – Marťánky, kapky do nosu s mořskou vodou atd.
 3. ZAVAZADLO – „BUS TÝM“
  • Po domluvě s „BUS týmem“ – pan řidič, p. vychovatelka Mlčochová, p. asistentka Sofková – naložte kufr do zavazadlového prostoru. Kufr je označený štítkem se jménem dítěte.
 4. NÁSTUP NA ŠvP – TŘÍDNÍ UČITEL
  • Děti, které mají v pořádku dokumentaci, odevzdané léky a naložené zavazadlo, se shromáždí u tř. učitelky. Ta je přepočítá a následně usadí do autobusu.
 5. POUČENÍ O BOZ a PRAVIDLECH CHOVÁNÍ
  • V autobuse děti vyslechnou povinné poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví žáků a pravidlech chování během cesty a bezprostředně po ní.

Následně je posádka připravena vyplout na cestu za jesenickým dobrodružstvím. Těšíme se na děti i na společné zážitky, o kterých Vás budeme pravidelně informovat.

Za celý tým ŠvP
Pavlína Loňková