ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Měsíc knihy našich třeťáků

Čtení nás provází celý život. Ve škole se všichni snažíme u žáků zájem o knihy podporovat a čtenářství rozvíjet.  Březen je dobrou příležitostí se knihám více věnovat, je to Měsíc knihy a čtenářů. Kniha jako základ všeho vědění by měla zůstat součástí našeho života.

Žáci 3. třídy si vyzkoušeli, jaká je vlastně cesta knížky až ke čtenáři. Každý se pokusil vytvořit své literární dílko z oblasti poezie, pohádek, dobrodružných či strašidelných příběhů. S velkým zaujetím se pustili do práce a jejich výsledky byly velmi zdařilé a nápadité.

Pohádku Boženy Němcové – Lesní žínka – se děti pokusily při skupinové práci rozčlenit do menších celků, vymýšlely osnovu pohádky konečnou činnost završily vlastní ilustrací.

Dověděly se také něco o práci ilustrátorů, kteří mají velký vliv na volbě knihy ke čtení. Žáci si vyzkoušeli navrhnout svůj vlastní obal knížky. Aby vždy věděli, kde se v rozečteném textu vrátit,  vytvářeli někteří veselé záložky.

Všichni se zapojili do recitační soutěže, ve které bylo velmi obtížné vybrat ty nejlepší.

Závěrečnou tečkou za Měsícem knihy byla návštěva místní knihovny, kde se dověděli základy pravidel a chování v knihovně. Společně se začetli a zaposlouchali do knihy Jana Vladislava – Proměny – legendy o stromech a rostlinách. Paní knihovnice si pro děti připravila spoustu hádanek a úkolů, které děti se zápalem a zaujetím plnily.

Mgr. Šárka Prokšová