ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Řečnická soutěž 2. stupně

V pátek 24. 3. 2017 se uskutečnilo na naší škole řečnické klání. Žáci 6. – 9. ročníku mohli předvést své řečnické schopnosti hned dvakrát. Jejich úkolem bylo po dobu jedné minuty hovořit o zadaných tématech – Kniha, Fotografie, Člověk a příroda, Dovolená snů, Čím budu. V druhé minutě si už zvolili téma vlastní, jim blízké. Porota a přítomní diváci sledovali a hodnotili nejen obsahovou část, ale zaměřili se také na projev, gesta, dikci, práci s hlasem a celkový dojem. Následně proběhl brainstorming a po vzájemné konzultaci pedagogů a diváků z řad spolužáků  vzešlo toto vyhodnocení:

Kategorie 6. – 7. tříd : 1. místo Veronika Výtisková, 2. místo Michal Štěnička, 3. místo Natálie Pavlíková

Kategorie 8. – 9. tříd: 1. místo Karolína Kostková, 2. místo Libor Štrohalm, 3. místo Anna Černá a Šimon Hájek.

Všem účastníkům děkujeme za pečlivou přípravu a účast v soutěži.

Mgr. Zuzana Krzestanová a Mgr. Sylva Ludvíková