ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

23. 2. 2017 proběhla v Opavě na ZŠ Ilji Hurníka Pěvecká soutěž školních družin.

V Opavě naši školu reprezentovalo 17 dětí se slezskými lidovými písněmi. Vlakem si s sebou vezly kroje, hudební nástroje i všechny rekvizity, aby svým výkonem oslnily porotu.

Všechny tyto přípravy rozhodně nebyly zbytečné – za svůj výkon byly děti z naší družiny v hodnocení zařazeny do zlatého pásma – tedy nejvyššího ohodnocení. Za jejich vystoupení jim byla také vyslovena zvláštní pochvala.

Věříme, že děti brzy uvidíte na některé připravované školní akci.

Za ŠD M. Formánková