ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Vystoupení našich kroužků na maškarním bále MŠ

Ve středu 1. 2. 2017 zpestřily program na maškarním bále pro děti z mateřské školky kroužky naší základní školy.

Aerobik předvedl tři pohybové skladby.
POI kroužek nastoupil ve velkém počtu, zaplnil celou taneční plochu sálu a oslnil svým světelným vystoupením.
Nejmladší členové gymnastického školní družiny kroužku vířili vzduchem na dřevěných konících jako kovbojové a svým výkonem potěšili nejen paní vychovatelku.
Všem účinkujícím i rodičům, kteří s vystoupeními pomáhali děkuje vychovatelka

Marta Formánková