ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Projektový den prvňáčků

Ve čtvrtek 21.9. prvňáčci zažili první projektový den, konkrétně zaměřený na zdravý životní styl, ale i pomoc dětem, které nemají příznivé životní podmínky.
Celý týden jsme usilovali o snížení počtu aut před školou tím, že jsme se navzájem povzbuzovali k využívání hromadné dopravy nebo pohybu (chůze, jízdy na kole/koloběžce) k přicestování do školy. Společně jsme naše snažení oslavili s dětmi ze školky svačinou a tancem na Školní ulici.
Zdravou svačinku si děti vychutnaly i díky tomu, že si před tím pořádně zaběhali a to díky výzvě Teribear. Maskotem nadace Terezy Maxové je medvěd, kterého prvňáčci také společnými silami ztvárnili.
Těšíme se na další takové dny!
Prvňáčci a jejích třídní učitelky